Aktualności
Ochrona muraw kserotermicznych w rezerwacie Winnica

W rezerwacie przyrody Winnica w województwie łódzkim wykoszono roślinność zielną i usunięto odrosty krzewów. Zabiegi miały na celu poprawę warunków świetlnych i termicznych muraw kserotermicznych

2016-12-02
Dla ochrony ptaków i nietoperzy

16 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie dotyczące ochrony ptaków i nietoperzy żyjących w miastach. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie zachęcała inwestorów do wykonywania ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych

2016-11-17
Łąka wilgotna z mieczykami
Podsumowanie prac nad planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Dobiegają końca prace nad opracowaniem planów zadań ochronnych dla 17 obszarów Natura 2000 w województwie podkarpackim. Z tej okazji zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca projekt

2016-11-17
Czynna ochrona wydm i muraw w Ostoi Nadwarciańskiej

Na jednej z najlepiej zachowanych wydm śródlądowych w dolinie Środkowej Warty, w obrębie tzw. „Białych Gór” pod Pietrzykowem, usunięto drzewa i krzewy, które zarastały siedlisko przyrodnicze

2016-11-16
Nowe tablice edukacyjne o obszarach Natura 2000

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu przygotowała tablice edukacyjne na temat wybranych przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska oraz Kiszewo

2016-11-16
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka