Aktualności
Świergotek
Dyrektywa Ptasia służy ochronie przyrody już 40 lat

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa tzw. dyrektywa ptasia już od czterech dekad pomaga chronić ornitofaunę i jej siedliska w całej Europie

2019-04-02
Pokaz filmu Świdwie Sanctus

Zapraszamy na spotkanie w cyklu "Dziedzictwo Przyrodnicze Pomorza Zachodniego" poświęcone projektowi Świdwie Sanctus, które odbędzie się we wtorek 12 marca br. o godzinie 17.00 w auli Książnicy Pomorskiej

2019-03-11
Kiedy przypada okres lęgowy ptaków

Czas między 1 marca a 15 października jest powszechnie i niesłusznie uznawany za okres lęgowy ptaków. Jednak termin ten nie jest wprost określony w przepisach prawa jako okres lęgowy

2019-03-09
Porozumienie na rzecz tworzenia wspólnych przestrzeni edukacyjnych w Szczecinie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie i Akademia Pomorska w Słupsku nawiązały współpracę merytoryczną dzięki której słupscy studenci będą odbywali praktyki w Szczecinie

2019-03-04
Sowy i inne ptaki w "Bajkolandii"

Podczas zajęć prowadzonych przez Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, najmłodsi z Kalisza Pomorskiego mieli okazję poznać wiele ciekawych informacji o sowach

2019-02-25
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka